Υπηρεσίες

Καλύπτω περιστατικά ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων και δυσλειτουργιών με βασικά στοιχεία θεραπείας τους θεραπευτικούς χειρισμούς (χειροθεραπεία -manual therapy) και την θεραπευτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα, τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων για την αποκατάσταση του εύρους κίνησης και την απελευθέρωση επώδυνων κινήσεων (τεχνικές Cyriax, Mulligan, Bienfait), τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για την βελτίωση της νευρομυϊκής συναρμογής, την ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων κίνησης, την επανεκπαίδευση μυών και την διέγερση της μυϊκής δραστηριότητας (μέθοδοι Κabat, Bobath, Mezieres, Souchard). Για όλες αυτές τις μεθόδους θα υπάρξουν άρθρα στην ιστοσελίδα, για να κατανοήσει ο ασθενής την σημαντική σημασία αυτών των τεχνικών και για ποιες δυσλειτουργίες έχουν  καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία.

  • Επικουρικά μέσα θεραπείας που είναι όλα και φορητά για κατ’ οίκον θεραπεία:

Υπέρηχοι, Ηλεκτροθεραπεία με όλα τα θεραπευτικά ρεύματα, Laser, Δινόλουτρα, Υπέρυθρη ακτινοβολία, Παραφινόλουτρα, Μαγνητικά πεδία, Κρυοθεραπεία.

  • Σύστημα Έλξης για κατ’ οίκον θεραπεία 

Comfortrac για έλξη και αποσυμπίεση της αυχενικής και οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

  • Λάστιχα, μπάλες και άλλα φορητά όργανα για ήπιες θεραπευτικές ασκήσεις.

  •  Kinesiotape.

Η αποτελεσματικότητα του έγκειται στη δημιουργία πτυχών στην εφαρμογή του πάνω στο δέρμα και μ’ αυτό τον τρόπο ανασηκώνοντας το, δημιουργεί έναν ευρύ χώρο μέσα στον οποίο αυξάνεται η αιματική και λεμφική κυκλοφορία. Αυτή η αύξηση του χώρου και της αιματικής ροής οδηγεί στη μείωση η και στην εξαφάνιση του πόνου διαμέσου της ελάττωσης της πίεσης των υποδοχέων του πόνου καθώς επίσης και στην βελτίωση της κινητικότητας και ιδιοδεκτικότητας της πάσχουσας άρθρωσης λόγω της μεγάλης διέγερσης των μηχανοϋποδοχέων.